Podsticaji i ove godine

Opština Rudo i ove godine značajnim finansijskim sredstvima podstiče poljoprivrednu proizvodnju na području opštine.U Budžetu opštine za 2013.godinu , za ove namjene , planirana su sredstva u iznosu od  75 000 KM.Prema Odluci o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje  , podsticajna sredstva dodjeljuju se za:

– razvoj stočarske proizvodnje(uzgoj priplodnih junica, nabavku muznih grla,vještačko osjemenjavanje,proizvodnju mlijeka,tov junadi,uzgoj suprasnih nazimica,ovaca-koza, tovnih piladi,koka nosilja,uzgoj pčela.)

-biljnu proizvodnju u ratarstvu i voćarstvu( uzgoj strnih i ozimih žita , aromatičnog i ljekovitog bilja,stakleničku i plasteničku proizvodnju , zasnivanje zasada jagodičastog, jabučastog i koštunjavog voća, premije za proizvodnju maline i šljive)

-investicije u osnovna sredstva i opremu u poljoprivredi(nabavka nove mehanizacije, mašina i opreme)

-podrška organizovanju poljoprivrednih proizvođača.

Do sada je  podnijeto je 259 zahtjeva , od toga je realizovano 156 (18 094 KM).

Zainteresovana lica mogu podijeti zahtjev za podsticaje do kraja 2013,godine i ostvariti pravo na podsticaj, ukoliko ispune uslove predviđene Odlukom o podsticajima za razvoj poljoprivredne proizvodnje  (Službeni glasnik opštine Rudo br.4/13)