Kapitalne investicije u opštini Rudo

IMG_0055

Prema planu kapitalnih investicija opštine Rudo , za 2013. godinu,  u toku su radovi na nekoliko lokacija i objekta.

Trenutno  se izvode radovi na rekonstukciji zgrade Osnovne  škole u Mokronozima . Vrednost investicije je 25  000 KM a planirana je zamjena prozora i ulaznih vrata , kao i izrada nove demit  fasade.  Po rječima direktora   KP „Usluga „Rudo , rok za završetak radova je 30 dana od dana početka izvođenja , i očekuje se da će se planirani radovi izvesti u ugovorenom roku.

Osim ovog objekta ,radi se i rekonstrukcija zgrade Osnovne  škole na Uvcu . Vrednost  radova je 10 000 KM.  Planirana je zamjena podova i izrada zaštitne ograde na igralištu , kao i izrada ulazne kapije u školsko dvorište .Završetak radova  očekuje se  krajem ove sedmice.Izvođač radova na oba objekta je  KP „Usluga“ Rudo.

Počeli su i radovi na mostu Stupčanik  u  Štrpcima.Vrednost  investicije je 21 704 KM .Izvođač  radova je preduzeće „Electric  RPA“ iz Višegrada.

IMG_0060