Obnova dokumentacije za dječiji dodatak

IMG_0054

U toku je postupak  redovne obnove dokumentacije,  za osvarivanje prava iz dječije zaštite –dodataka na djecu.

Prema rječima Bratislava  Bukve,   referenta za dječiju zaštitu  u JU „Centar za socijani rad  Rudo“ , trenutno ovo pravo ostvaruje  187 korisnika .Iznos dječijeg dodatka za drugo  djete je      35, 00 KM , za treće 70,00 KM, za četvrto  35, 00 KM .Prvo djete nema pravo na ovaj dodatak. Za djecu korisnika materijalnog obezbjeđenja , djecu sa posebnim potrebama , djecu pod starateljstvom i i djecu u hraniteljskim porodicama ,iznos dječijeg dodatka je 90,00 KM. Krajnji rok za obnovu  dokumentacije je 30.09. 2013.godine.Propisan obrazac za obnovu  prava , nalazi se u Centru za socijalni rad.