Sve manji broj učenika u školama

SKOLA za monografiju

Prema informacijama , koje su direktori  škola, sa području opštine,  dostavili  odbornicima Skupštine opštine Rudo, broj učenika upisanih u novoj školskoj godini je manji ili  je isti kao  prethodne godine.

U  Osnovnoj školi Rudo , novu školsku godinu pohađaće 233 učenika , upisana od prvog do devetog razreda.U  prvi razred u u ovoj školi  upisano je  samo 27 učenika.

Osnovna škola Štrpca , u ovoj školskoj godini ima upisanih 242 učenika. Ova škola  ima šest područnih škola –Štrpca (95), Mioče (84),Oskoruša (5),Uvac (20), Budimlija (27), i Mokronozi (11), U dvije područne škole (Uvac  i Oskoruša ) ove godine nije upisan ni jedan novi učenik. Ukupno je  upisano  u prvi razred, ove škole,  21 djete .

U  JU  „Srednjoškolki centar“ Rudo , gimnaziju pohađa 69 učenika, na smjeru mašinski tehničar je 34 učenika, , tehničara drumskog saobraćaja ima 45 i vozača motornih vozila 30.U odnosu na prošlu godinu  ovo je smanjenje broja učenika sa prošlogodišnjih 197 na 178.