Ministri posjetili opštinu Rudo

 

Juče su, u radnoj posjeti opštini Rudo , boravili članovi Vlade Republike Srpske , Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova  i Srebrenka Golić, ministar prostornog uređenja , građevinarstva i ekologije.Sa opštinskim rukovodstvom razgovarali su o problemima koji opterećuju ovu lokalnu zajednicu.Posebno se razgovaralo o  investicijama,koje su  trenutno u toku , hidrocentarali „Mrsovo“ i  izgradnji hotela u Rudom. Lokalna vlast dobila je obećanje da će  resorno ministarstvo  preduzeti aktivnosti za popravku mosta u Rudom, koji je godinama gorući problem ove opštine.Takođe , od  lokalne vlasti ponovo je pokrenuta inicijativa za izgradnju  puta Rudo-Mioče, desnom obalom Lima , trasom stare uskotračne pruge.Predstavnici Vlade , na predlog opštinskog rukovodsva, obećali su  preduzeti aktivnosti na otvaranju stajališta Goleš i stanice Štrpca  na pruzi Beograd-Bar, kao i otvaranje carinskog terminala na ovom mjestu. Razgovaralo se i o izgradnji nove zgrade policije , pored obdaništa u Rudom. Sa gradanjom ovog objekta trebalo bi početi sledeće godine.