Насипање пута Штрпца – Плема

J

У оквиру инвестиционог одржавања локалних путева на подручју општине Рудо, у току је извођење радова на локалном путу Штрпци – Плема. Након проведеног поступка јавног оглашавања, извршен је избор извођача радова, путем директног споразума. За извођача радова изабрано је предузеће ДОО „Сила“, са којим је закључен уговор о извођењу радова насипања наведеног пута. Мјештани су својим радом, ископали канале. Вриједност радова је 5908, 50 КМ. Према динамици извођења радова, у понедељак 18. 11. 2013. године, очекује се њихов завршетак.

J