Potrebne pletilje…..

Krajem prošle sedmice, opštinu Rudo posjetili su predstavnici kompanije „SIROGOJNO“ iz Sirogojna, Republika Srbija. Sa opštinskim rukovodstvom razgovaralo se o putevima buduće saradnje. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Poljoprivredne zadruge „Uvac – Rudo“ i razgovarali o mogućnostima plasmana maline imajući u vidu da se ova kompanija bavi i tim poslovima. Drugi cilj posjete, kako je istakao vlasnik kompanije Rade Ljubojević, je potreba za radnim angažovanjem žena pletilja. Kompanija „SIROGOJNO“ je već godinama prepoznatljiva po svom brendu ručno pletenih džempera i drugih pletenih artikala. Imajući u vidu da se radi o ozbiljnoj ponudi, Poljoprivredna zadruga „Uvac – Rudo“ uputila je sledeći javni poziv:

„ Obavještavaju se sva zainteresovana lica, koja se bave ručnim pletenjem, da je u toku prijava pletilja u prostorijama Poljoprivredne zadruge „Uvac-Rudo“ p. o. i kancelariji broj 4, opštine Rudo, radi organizovanja obuke za ručnu izradu džempera, šalova, rukavica i proizvodnje proizvoda od vune za poznatog kupca.

Obuku sa izabranim pletiljama će izvesti stručnjaci pogona za proizvodnu džempera i drugih proizvoda od vune „Sirogojno“ SR Srbija. Obuke će se održavati u poslovnim prostorijama Poljoprivredne zadruge „Uvac-Rudo“ p. o.

Sa svim zainteresovanim i odabranim kandidatima, biće zaključeni ugovori o radu na određeno vrijeme, u kojima će biti precizirane naknade za rad i ostala prava i obaveze, koja proističu iz radnog odnosa.

Za sve informacije, kontak na telefon broj 058 730 – 262 i 711 – 800“.