Ускоро Просторни план општине Рудо ..

Јуче је, у свечаној сали Дома културе у Рудом, одржана стручна расрава о примједбама на нацрт Просторног плана оштине Рудо. Састанку су присуствовали чланови Савјета за израду Просторног плана, представници организација (јавних служби) чије је мишљење битно за одређена планска рјешења, као и представници Завода за урбанизам и пројектовање Бијељина, као носиоца израде овог плана. Нацрт плана био је јавно изложен и на њега су могле бити упућене примједбе, приједлози и мишљења. У току јавног излагања изнијето је, од стране грађана али и носиоца припреме плана, више примједби. Носилац израде плана размотрио је све примједбе и све оправдане уврстио у приједлог плана. У току стручне расправе разговарало се о појединим предложеним рјешењима. У складу с чланом 41. Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник РС бр.55/ 10), по одржаној стручној расправи, носилац припреме утврђује приједлог плана, који се доставља министру на сагласност. Просторни план општине доноси Скупштина општине. Oпштина Рудо је једна од ријетких у Републици Српској,која је ушла у поступак и привела крају  израду овог важног стратешког документа, којим се дефинишу основни циљеви и принципи развоја општине у простору, у наредних 20 година.