Uskoro Prostorni plan opštine Rudo ..

Juče je, u svečanoj sali Doma kulture u Rudom, održana stručna rasrava o primjedbama na nacrt Prostornog plana oštine Rudo. Sastanku su prisustvovali članovi Savjeta za izradu Prostornog plana, predstavnici organizacija (javnih službi) čije je mišljenje bitno za određena planska rješenja, kao i predstavnici Zavoda za urbanizam i projektovanje Bijeljina, kao nosioca izrade ovog plana. Nacrt plana bio je javno izložen i na njega su mogle biti upućene primjedbe, prijedlozi i mišljenja. U toku javnog izlaganja iznijeto je, od strane građana ali i nosioca pripreme plana, više primjedbi. Nosilac izrade plana razmotrio je sve primjedbe i sve opravdane uvrstio u prijedlog plana. U toku stručne rasprave razgovaralo se o pojedinim predloženim rješenjima. U skladu s članom 41. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS br.55/ 10), po održanoj stručnoj raspravi, nosilac pripreme utvrđuje prijedlog plana, koji se dostavlja ministru na saglasnost. Prostorni plan opštine donosi Skupština opštine. Opština Rudo je jedna od rijetkih u Republici Srpskoj,koja je ušla u postupak i privela kraju  izradu ovog važnog strateškog dokumenta, kojim se definišu osnovni ciljevi i principi razvoja opštine u prostoru, u narednih 20 godina.