Jеданестa редовна сједница Скупштине општине Рудо

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

Број: 01 – 013 – 113 / 13.

Датум: 25. 12. 2013. год.

 

На основу члана 21. 61. и 64. Пословника Скупштине општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 3/ 13 – пречишћени текст), заказујем једанесту редовну сједницу Скупштине општине Рудо која ће се одржати дана 30. 12. 2013 године (понедељак) са почетком у 10, 00 часова у малој сали Дома културе у Рудом и позивам Вас да истој присуствујете.

За сједницу предлажем слиједећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Усвајање Записника са десете редовне сједнице Скупштине општине Рудо,
 2. Одлука о измјени Одлуке о платама функционера локалне самоуправе Рудо,
 3. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Рудо за 2014. годину,
 4. Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Рудо за 2014.годину,
 5. Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења средстава уплаћених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2014.годину,
 6. Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења средстава Накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2014.годину,
 7. Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2014.годину,
 8. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Одбора за жалбе,
 9. Програм рада Скупштине општине Рудо за 2014. годину.
 10. Приједлог Одлуке о висини стопе за обрачун пореза на непокретности,
 11. Програм рада мјесних заједница за 2014. годину.
 12. Приједлог Одлуке о усвајању Просторног плана општине Рудо,
 13. Приједлог Одлуке о изузимању и додјели на привремено коришћење брода „Водени Ћиро“
 14. Приједлог Одлуке о подстицајима за развој пољопривредне производње,
 15. Приједлог Одлуке о замјени члана Комисије за Статутарна питања, пословник и прописе,
 1. Приједлог Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Рудо,
 2. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Рудо,
 1. Информација о стању у области телекомуникација и поштанског саобраћаја
 2. Информација о донацијама на подручју општине Рудо у 2013.години,
 3. Одборничка питања и одговори на одборничка питања,

 

Материјал по предложеном дневном реду се доставља одборницима уз позив на сједницу, осим за тачке 2,10,14 и 17 за које ће бити достављен на почетку сједнице.

Молим одборнике да сједници обавезно присуствују а евентални изостанак на вријеме најаве.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Велибор Ћировић