OBAVJEŠTENJE

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

NAČELNIK OPŠTINE

Opštinska administrativna služba

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno

uređenje i ispekcijske poslove

Broj: 03-312-13/13

Datum: 17.12.2013.godine

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa odredbama člana 90. stav 5 Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. Glasnik RS broj 71/12) obavještava se javnost da je izdata Ekološka dozvola za „Nestro petrol“ a.d. Banja Luka, PC Istočno Sarajevo, Benzinska stanica Rudo, za postojeću  benzinsku pumpu sa pratećim sadržajima u Rudom, na   k.č.  broj  998/1 K.O.Rudo.

 

 

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Dragan Pavlović