Sastanak sa samostalnim preduzetnicima

U četvrtak 05. 12. 2013. godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održaće se sastanak predstavnika opštinske administracije sa samostalnim preduzetnicima, sa područja opštine Rudo. Sastanak je, na predlog preduzetnika, organizovalo Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo. Povod za sazivanje sastanka je, između ostalog, problematika radnog vremena trgovinskih, zanatsko-trgovinskih radnji i radnji koje obavljaju uslužnu djelatnost, aktuelni problemi u poslovanju ovih subjekata kao i odnosi i saradnja sa opštinskom administracijom. Naime, odlukom Skupštine opštine Rudo br. 01 – 022 – 11/ 13 i njenim izmjenama br. 01 – 022 – 118/ 13, određeno je da ove radnje rade, radnim danima od 07 – 23 časa u zimskom periodu i od 07 – 24 časa, u ljetnjem periodu. Nedeljom mogu da rade trgovinske radnje – prodavnice mješovite robe i kiosci, najduže 5 sati. U dane državnih praznika radnje ne rade, osim izuzetno i prema dogovoru, trgovinske radnje sa pretežno prehrambenom robom i to najduže četiri sata. Ovakvo određivanje radnog vremena izazvalo je negodovanje samostalnih preduzetnika, što je i povod za sazivanje ovog sastanka.