Усвојен Просторни план општине Рудо

Скупштина општине Рудо је на сједници одржаној 30. 12. 2013. године усвојила Просторни план општине Рудо.

Поред овог значајног планског документа Скупштина је усвојила и Буџет општине Рудо за 2014. годину са пратећим одлукама и плановима, основала Одбор за жалбе како то својим новим измјенама и допунама предвиђа Закон о локалној самоуправи и утврдила стопу за обрачун пореза на непокретности која је остала на нивоу из 2013.године.

Поред наведених аката Скупштина је донијела и Одлуку о подстицајима за развој пољопривредне производње за 2014. годину, утврдила Програм рада Скупштине и мјесних заједница за 2014. годину и измјенила Одлуку о платама функционера локалне самоуправе Рудо којом су умањени коефицијенти за обрачун плата функционерима.

Наведени акти моћи ће бити доступни у наредном периоду на сајту општине Рудо на позицији „Службени гласници“.