Zakazana deseta redovna sjednica SO-e Rudo

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

Broj: 01 – 013 – 101/ 13.

Datum: 06. 12. 2013. god.

Na osnovu člana 21. 61. i 64. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“broj: 3/ 13 – prečišćeni tekst), zakazujem desetu redovnu sjednicu Skupštine opštine Rudo koja će se održati dana 12. 12. 2013. godine (četvrtak) sa početkom u 10, 00 časova u maloj sali Doma kulture u Rudom i pozivam Vas da istoj prisustvujete.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa devete redovne sjednice Skupštine opštine Rudo,
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Rudo za 2013. godinu,
 3. Nacrt budžeta opštine Rudo za 2014. godinu,
 4. Informacija o stanju lovne divljači i ribljeg fonda na teritoriji opštine Rudo,
 5. Informacija o stanju zaposlenosti na teritoriji opštine Rudo,
 6. Razmatranje Elaborata o opravdanosti reorganizacije i racionalnijeg organizovanja JU“Rudosport“, Opštinske razvojne agencije, JP Informativni centar i JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo,
 7. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo,
 8. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o usklađivanju poslovanja ustanove Rudosport Rudo,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko-preduzetničkim radnjama na području opštine Rudo
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za učešće u projektu ZP-10,
 11. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

Materijal po predloženom dnevnom redu se dostavlja odbornicima uz poziv na sjednicu, osim za tačke 8 i 10 za koje će biti dostavljen na početku sjednice.

Molim odbornike da sjednici obavezno prisustvuju a eventalni izostanak na vrijeme najave.

 

PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Velibor Ćirović