Završena hidrantska mreža

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U planiranom  roku , završeni su radovi na izgradnji hidrantske mreže na benzinskoj pumpi u Rudom.  Konačnu ocjenu kvaliteta radova , dala je  komisija za tehnički prijem , koju je obrazovao  investitor  „Nestro-petrol“ a.d. Banja Luka. Tehnički prijem je izvršen 16.12.2013. , bez primjedbi na kvalitet radova .Što znači  da su u potpunosti  ispoštovani strogi standardi, koje je investitor postavio.Izvođač radova  dao je garanciju za izvedene radove , u trajanju od 24 mjeseca.