Godišnja skupština malinara

maline-most_640x480

Juče je , u maloj sali Doma kulture u Rudom , održana redovna godišnja skupština udruženja uzgajivača malina „Malina“ Rudo.Prisustvovalo je 50 članova skupštine udruženja. Na  dnevnom redu bili su  :

-Izvještaj o radu u protekloj godini,

-plan aktivnosti za tekuću godinu i

-izbor predsjednika i  članova upravnog i nadzornog odbora udruženja.

Skupština udruženja , usvojila je izvještaj o radu u prethodnoj godini , kao i plan aktivnosti za ovu godinu.Za predsjednika udružennja izabran je Miloš Bukva iz Rudog, redsjednik upravnog odbora je Zoran Simić a nadzornog Stana Sparić.