И јавна кухиња и љепше Рудо

На ванредној сједници Савјета Мјесне заједнице Рудо, одређени су приоритети рјешавања проблема. Од 42 понуђене апликације, одабрано је 11. По рјечима Горана Миличевића, предсједника Савјета ове мјесне заједнице, сви приједлози су једногласно усвојени.

Приоритети су:

 1.  Оснивање народне кухиње у Рудом, чији би корисници били: социјално угрожена, стара, болесна и изнемогла лица. Према евиденцији Центра за социјални рад ради се о 20 лица и 15 лица из категорије инвалидних лица,
 2.  Физикална терапија за особе са потешкоћама у развоју, ратне војне инвалиде, спортисте,
 3. Изградања примарног канализационог вода, дужине 700 м у насељу Гојава,
 4.  Уређење школског игралишта (табле за кошарку, спортски реквизити, мреже),
 5. Санација предњег дијела зграде Дома културе у Рудом (адаптација улазног дијела, санација прилазног степеништа и платоа, фасаде),
 6.  Израда пројектне документације за санацију улице књижевника Милоша Видаковића (бивша Пионирска) ради растерећења саобраћаја на улицама,које воде према Росуљама и зградама на Јаковљевић бријегу,
 7.  Доградња и унапређење видео надзора на подручју општине,
 8. Уређење платоа испред спомен плоче Првој пролетерској, на раскрсници према мосту,
 9. Санација градског парка (поправка клупа, жардињера, плочника, замјена сијалица, постављање рукохвата),
 10.  Израда водоводне мреже за подручје Горња Обрвена (снадбјевање водом 13 домаћинстава),
 11.  Постављање ограде на мјесном гробљу Ресићи.

ulaz u Rudo