Javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA  RUDO

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

Broj: 03 – 2/ 1 – 363 – 4 / 14

Datum: 26. 03. 2014. god.

 

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. Glasnik R. S. broj 40/ 13), i na osnovu Odluke Narodne skupštine Republike Srpske broj 01 – 338/ 14 od 5. 03. 2014. godine, Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo

 

O G L A Š A V A

JAVNI UVID

NACRTA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRPSKE

 DO 2025. GODINE

   

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava stručnu i drugu zainteresovanu javnost da će javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, u trajanju od 60 dana početi 28. 03. 2014. godine i trajati do 28. 05. 2014. godine.

Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine biće izložen u „Svečanoj Sali“ Doma kulture u Rudom , svakog radnog dana od 8 do 15 sati .

Zainteresovana fizička i pravna lica, za vrijeme trajanja javnog uvida, mogu dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije na izloženi Nacrt, na licu mjesta u knjigu primjedbi.

Uvid u Nacrt plana moguće je izvršiti preko grafike i tekstualnog dijela sa primjedbama.

Detaljne informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedbi mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo.

 

 

 VD NAČELNIK ODJELJENJA

Dragiša Dragutinović