Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију за хидроелактрану „МРСОВО“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

Општинска административна служба

Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

Број:  03 – 312 – 1/ 14

Датум: 28. 02. 2014. године

 

„KОМСАР ЕНЕРЏИ ХИДРО“ д. о. о. Бања Лука, као инвеститор, предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Р. С. захтјев за издавање еколошке дозволе, за хидроелактрану „МРСОВО“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36, 80 МW.

У складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, број 71/1 2) објављујемо:

 

ЈАВНИ УВИД

У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у наведени захтјев и садржину документације, за постројења хидроелактране „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36, 80 МW.

Јавни увид се може извршити у згради Скупштине општине Рудо, канцеларија бр. 4, радним даном од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 28. 03. 2014. године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења, у писаној форми .

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

  1.  Огласна табла                                                         Драган  Павловић
  2. Спис и архива                                                         _________________