Javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju za hidroelaktranu „MRSOVO“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

Opštinska administrativna služba

Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove

Broj:  03 – 312 – 1/ 14

Datum: 28. 02. 2014. godine

 

„KOMSAR ENERDŽI HIDRO“ d. o. o. Banja Luka, kao investitor, predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju R. S. zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, za hidroelaktranu „MRSOVO“ na rijeci Lim, opština Rudo, instalisane snage 36, 80 MW.

U skladu sa članovima 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, broj 71/1 2) objavljujemo:

 

JAVNI UVID

U ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE I PRILOŽENU DOKUMENTACIJU

 

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u navedeni zahtjev i sadržinu dokumentacije, za postrojenja hidroelaktrane „Mrsovo“ na rijeci Lim, opština Rudo, instalisane snage 36, 80 MW.

Javni uvid se može izvršiti u zgradi Skupštine opštine Rudo, kancelarija br. 4, radnim danom od 07 do 15 časova.

Javni uvid traje do 28. 03. 2014. godine, do kada se mogu dostaviti primjedbe, prijedlozi i mišljenja, u pisanoj formi .

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:                                                      NAČELNIK ODJELJENJA

  1.  Oglasna tabla                                                         Dragan  Pavlović
  2. Spis i arhiva                                                         _________________