Proljećno čišćenje grada

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

Opštinska administrativna služba Rudo

Odjeljenje za privredu i finansije

Komunalna policija

Broj: 03 – 2/ 5 – 371 – 23/ 14

Datum: 21. 03. 2014. godine

 

Komunalna policija opštine Rudo, zajedno sa KP „Usluga“ Rudo, organizuje akciju proljećnog uređenja grada. Akcija uređenja grada počeće  24. 03. 2014. godine a trajaće do 24. 04. 2014. god.

Akcija obuhvata sledeće aktivnosti na uređenju grada: čišćenje svih zelenih i javnih površina od svakodnevnih otpadaka, čišćenje i grabljenje zelenih površina duž ulica i parkova, proćišćavanje kanala za odvođenje površinskih voda duž ulica, uređenje zelene površine oko zgrade obdaništa kao i stambenih objekata na Jakovljevića brijegu, uređenje prilaznih puteva gradu, čišćenje oko poslovnih i stambenih objekata, popravka i zamjena klupa za sjedenje, sječa starih i dotrajalih stabala, zasijavanje novih travnatih površina i zasađivanje novih stabala.

Sve navedene poslove vršiće radnici KP “Usluga“ Rudo, a pranje ulica i radnici Vatrogasnog društva Rudo.

U sklopu akcije predviđeno je da dana 12. 04. 2014. godine komunalno preduzeće obezbjedi vozilo kako bi se izvršilo odvoženje prikupljenog otpada na gradsku deponiju.

Sva pravna i fizička lica dužna su da oko i ispred svojih objekata izvrše čišćenje zelenih površina i dvorišta u skladu sa Odlukom o komunalnom redu na području opštine Rudo ili će u suprotnom biti primjenjivane kaznene mjere Odluke o komunalnom redu.

 

 

NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE

Mijušković Mirko