Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrade i priznanja Skupštine opštine Rudo

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RUDO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-014-8/14

Datum:22.05.2014. godine

Na osnovu člana 49. Statuta opštine Rudo- prečišćeni tekst („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj 3/13 i 3/14), a u skladu sa članom 15. Odluke o nagradama i priznanjima („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:10/09), Načelnik opštine Rudo,  objavljuje

 

                                                                                                                                                                                            JAVNI POZIV

                                                                                                                                               za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja

                                                                                                                                                                              Skupštine opštine Rudo

            Objavljuje se javni piziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rudo u 2014. godini.

 

Kriteriji za dodjelu nagrada i priznanja

Osnovni kriteriji za dodjelu nagrada i priznanja odnose se:

-za izuzetan doprinos u razvoju opštine, radom i zaslugama u izgradnji, i unapređenju kvaliteta življenja na opštini;

-postignutim izuzetnim rezultatima rada u svim granama privređivanja;

-za izuzetan doprinos u društveno-političkom radu;

-postignuta izuzetna ostvarenja i ostvareni vrhunski rezultati u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zdravstva, umjetnosti, sporta, turizma, očuvanja i zaštite životne sredine;

-iskazano posebno požrtvovanje i lična hrabrost u spasavanju ljudskih života  i materijalnih dobara, sprečavanja nastanka većih materijalnih šteta kao i otklanjanje istih;

-učinjena djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje kao što su djela humanosti, donatorstva i dobrotvorne akcije.

Predlaganje kandidata 

Pravo predlaganja kandidata imaju pravna i fizička lica, organi i radna tijela i drugi subjekti sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području opštine Rudo.

Kandidati za nagrade i priznanja Skupštine opštine Rudo mogu biti pojedinci, preduzeća, ustanove i drugi subjekti.

Prijedlog se sačinjava u pisanoj formi  i mora sadržavati osnovne biografske podatke o predloženom kandidatu – fizičkom licu, odnosno statusne podatke o pravnom licu i obrazloženje sa navedenim podacima o posebnom doprinosu i postignutim rezultatima koja zaslužuju dodjelu nagrade ili priznanja.

Prijedlog se dostavlja Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine Rudo, zaključno sa 28.05.2014. godine.

Konačan prijedlog, broj i vrstu za dodjelu nagrada i priznanja priprema i utvrđuje  Komisija za nagrade i priznanja  nakon razmatranja pristiglih prijedloga i dostavlja ga Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

Dodjela nagrada i priznanja izvršiće se na svečanoj sjednici Skupštine opštine Rudo 12.07.2014.godine.

Ovaj javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli, internet stranici opštine Rudo i na TV Rudo.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Rato Rajak,dipl.inž.arhit.s.r.