Изабрани извођачи радова

По расписаном тендеру и проведеној процедури, изабран је најповољнији понуђач за извођење грађевинско – занатских радова у Спортској дворани у Рудом. Као најповољнији понуђач изабрана је фирма Д. О. О. „ЛЕТ“ из Рогатице.

Вриједност радова је 89. 927, 99 КМ а рок за завршетак је 50 дана,од дана увођења у посао.

Надзор над извођењем радова вршиће Гордана Мојевић, архитекта из Вишеграда и Жељко Машић,електро инжењер из Чајнича.

За радове на асфалтирању локалних путева, као најповољнији понуђач изабрано је предузеће „Романија–путеви“. Вриједност ових радова је 254. 740, 53 КМ.

Тендер расписан за извођење радова на јавној расвјети, поништен је због недовољног броја понуда.

sportska dvorana rudo