Odložena druga licitacija za prodaju mašina u AD „Nova Polimka“ Rudo

Licitacija za prodaju mašina u AD „Nova Polimka“ Rudo, u vlasništvu Vlade Republike Srpske, zakazana za 25. 06. 2014. godine, sa početkom u 10, 00 časova, je odložena. Licitacijom je bila predviđena prodaja 30 mašina za preradu drveta, knjigovodstvvene vrijednosti 91. 880, 00KM, radi namirenja potraživanja radnika u pogledu neisplaćenih plata do marta 2013. godine, po sudskoj odluci, u iznosu oko 45. 000, 00 KM, sa kamatom i sudskim troškovima.

Razlog odlaganja licitacije je, po navodima VD direktora g – Radojka Milanovića, što Zaključkom o prodaji imovine preduzeća, sud nije precizirao da li se plaća PDV za prodate mašine i ko je obveznik uplate, ukoliko se plaća. Osim toga, navedenim zaključkom nije precizirano obaveza uplate depozita za učešće u postupku licitacije, što predstavlja garanciju odgovornosti učesnika.

Postupak licitacije će se održati, nakon što sud donese zaključak o prodaji imovine preduzeća, u kojem su predviđene okolnosti na koje je ukazano.

polimka