Одржан састанак Форума за безбједност општине Рудо

Дана 04. 06. 2014. године Одржан састанак Форума за безбједност општине Рудо

На састанку је разматрана Информација о активностима предузетим у вези са варедном стањем, проблематика око матурских вечери, активности на изградњи ХЕ Мрсово као и остала актуелна питања.

-Информацију о активностима предузетим у вези са варедном стањем су дали Начелник општине Рајак Рато, командир Полицијске станице Рудо Медовић Бојан и Топаловић Марта испред ЈУ Центар за социјални рад Рудо.

Након расправе једногласно је заузет став да су предузете активности биле благовремене и адекватне и похваљен је рад надлежних институција.

-По питању безбједности приликом организовања матурских вечери закључено је да је матурско вече у Средњој школи протекло без инцидената а матурско вече у основној школи је заказано за 05. 06. 2014. године и предузете су све активности како би и ова манифестација протекла без проблема.

-Начелник општине је упознао присутне са предстојећим активностима концесионара на изградњи ХЕ Мрсово и са динамиком радова на истој у наредном периоду. Наглашено је да ће се у другој половини ове године водити активности на изградњи радничког насеља и бетонске базе а у наредној години ће отпочети радови на изградњи електране. Закључено да се у наредном периоду посебно обрати пажња и предузму потребне активности од стране свих одговорних субјеката на подручју општине како би се избјегла нежељена дешавања у погледу безбједности људи и имовине.

Између осталог још се дискутовало и о:

-проблему тровања пчела од стране несавјесних воћара који прскају воће током читавог дана без упозорења пчелара тако да се чини огромна штета пчелама.

Закључено је да се на овај начин чини велика штета како пчелама тако и воћарима и да је потребно да се у наредном периоду појачају активности на просвјећивању воћара у циљу обезбјеђења по пчеле безбједне заштите воћа као и да се у наредном периоду размотри могућност субвенционисања набавке препарата за заштитиу воћа који нису штетни за пчеле.

-проблему недозвољеног риболова на ријеци Лим.

Закључено је да овај проблем траје већ један дужи период и да је веома сложен. У циљу његовог рјешавања у наредном периоду ће се организовати састанак коме би присуствовали представници општине Рудо, СРД „Језеро“ Рудо и Полицијске станице Рудо на коме би се конкретно договориле активности које би се предузеле у решавању проблема недозвољеног риболова.