Увид у привремени Централни бирачки списак

Грађани општине Рудо, могу остварити увид у привремени Централни бирачки списак у просторијама  мјесних заједница општине Рудо, према мјесту пребивалишта бирача или у Центру за бирачки списак у згради општине Рудо, канцеларија број:10.

Приликом увида, грађани могу указати на евентуалне грешке у подацима који су евидентирани у бирачком списку, а који се на њих односе, како би се грешка исправила уз одговарајуће документовање (било који лични документ са сликом бирача).

Расељена лица имају могућност  промјене своје бирачке опције најкасније до 29.07.2014.године, што значи да се могу опредјелити за гласање у општини пребивалишта из 1991.године или општини садашњег боравишта, под условим да имају пријављено боравиште у трајању од најмање 6 мјесеци у тој општини прије дана одржавања избора.

Поступак исправке грешке у бирачком списку, односно промјене бирачке опције може се покренути подношењем захјева на прописаном обрасцу у Центру за бирачки списак.