Započeti radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u opštini Rudo

U okviru realizacije Programa kapitalnih investicija opštine Rudo za 2014. godinu, dana 09. 06. 2014. godine, započeti su radovi na „Asfaltiranju lokalnih puteva u opštini Rudo za 2014. godinu“.

Ovim programom, planirano je asfaltiranje sledećih lokalnih puteva:

–      Sokolovići – Paštan Brdo, u dužini 2000 m

–      Setihovo – Ravno Setihovo, u dužini od 200 m

–      Staro Rudo – Zlatari, u dužini od 450 m

–      regionalni put – Knjeginja, u dužini od 250 m i

–      prilazni put crkvi u Mokronozima, u dužini od 120 m.

Po rječima Dragana Stikića, samostalnog stručnog saradnika za javne nabavke i investicije, za izvođača radova (kao najpovoljnijeg ponuđača) izabrano je preduzeće a. d. „Romanija–putevi“ Sokolac.

Rok za završetak radova je 60 dana, od dana potpisivanja ugovora.

Vrijednost ugovorenih radova je 254. 740, 53 KM.

Tehnički nadzor nad izvođenjem ovih radova vrši Miroslav Ješić, dipl. ing. građevine.