Zoning plan centra Rudog

park 1

U skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 40/ 13) i Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja (Službeni glasnik Republike Srpske br. 69/ 13), Skupština opštine rudo, donijela je Odluku o pristupanju izradi Zoning plana opštinskog centra Rudo.

Područje Zoning plana odnosi se na površinu od oko 258, 78 ha i donosi se za period od 10 godina.

Odlukom o pristupanju izradi Zoning plana, za nosioca pripreme i organizaciju posla na izradi ovog plana, određeno je Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove Opštinske uprave Rudo.

Prema riječima Gordane Čolić, predsjednika Komisije za javne nabavke, nakon raspisanog tendera, provešće se postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača, kao nosioca izrade Zoning plana. Ugovorom između opštine Rudo i nosioca izrade plana, utvrdiće se rok izrade plana i ostale obaveze ugovornih strana.park 2