Kvar na predajniku TV Rudo

Povodom prekida programa TV Rudo, VD direktora ovog preduzeća g – Predrag Mićović, izjavio je da je do prekida programa došlo zbog udara groma u predajnik. Tako da program ne mogu pratiti stanovnici Mokronoga, Gornjeg i Donjeg Uvca i Štrbaca. Obzirom da je šteta velika, traže se mogućnosti da se havarija sanira.

U nedelju, 20. 07. 2014. godine, u Rudom je oko 13 časova, došlo do jakog i kratkotrajnog strujnog udara, koji je uzrokovao trenutnu havariju na centralnom predajniku, koji se nalazi u zgradi JP „Informativni centar“ Rudo, a koji napaja slikom opštinski predajnik na Sirovoj Gori.Zbog toga, trenutno cijela opština Rudo nema program TV Rudo.

U dogovoru sa tehničkom ekipom RTV Beograd (Srbija), ekipa TV Rudo,na čelu sa g – Marjanom Todorovićem, najhitnije će nabaviti potrebne dijelove za otklanjanje kvara, a nakon toga izvršiti saniranje predajnika koji je pretrpio udar groma.