Najmlađi folklorci u Crnoj Gori

19. 07. 2014. godine, u mjestu Kralje u Andrijevici (Crna Gora), održan je X Dječiji festival folklora. Na ovom skupu dječijih kulturno–umjetničkih društava ,učestvovali su i najmlađi članovi KUD-a „Prosvjeta“ Rudo, sekcije Bijelo Brdo i Štrpca.

Na festivalu je učestvovalo 16 dječijih kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske i Crne Gore. Najmlađi članovi KUD-a „Prosvjeta“ Rudo, predstavili su se igrama „Pomoravlje“, koreografa Esada Kreha.

Po riječima organizatora kulturno–umjetničkih aktivnosti društva „Prosvjeta“ Rudo, Ilije Arsića, festival je imao odličnu organizaciju, doček i druženje najmlađih. Dogovorena je folklor andrijevicauzvratna posjeta i druženje društava „Komovi“ i „Prosvjeta“ Rudo.