Održana osnivačka skupština Vatrogasnog društva Rudo

vatrogasno1 

U maloj sali Doma kulture u Rudom danas je održana osnivačka skupština Vatrogasnog društva Rudo. Ovom prilikom usvojeni su opšti akti i izabrani su predsjednik društva i članovi upravnog i nadzornog odbora. Vatrogasno društvo će u naredne četiri godine predstavljati predsjednik upravnog odbora Slobodan Miković. Predstoje aktivnosti na registraciji društva kod nadležnog suda u Sokocu.

Prema riječima sekretara Skupštine opštine Rudo Zorana Đurovića, osnivanjem Vatrogasnog društva Rudo stvorene su predpostavke da opština Rudo u narednom periodu organizuje zaštitu od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Planom zaštite od požara opštine Rudo.

vatrogasno