Počela druženja djece u Strgačini

J

U utorak 29. jula, u “Interkulturalni kamp Rudo – Strgačina 2014”, stigle su prve ovogodišnje grupe učesnika. Stigli su učenici iz OŠ “Rudo” iz Rudog, OŠ” Avdo Smajilović” iz Sarajeva, OŠ “ Vuk Karadžić“ iz Višegrada i učenici OŠ “Ilovača” iz Ilovače.

Ovogodišnji boravak, učesnici kampa započeli su interesantnim sportskim aktivnostima – školom tenisa, koja je kao jedna od novina uvrštena u program interkulturalnog kampa, pod stručnim nadzorom Aleksandra Petrovića, trenera teniske škole iz Foče.

U nastavku druženja očekuje ih interesatna dramska radionica, za koju je ranijih godina bilo najviše zainteresovanih i koja je zaokupila najveću pažnju učesnika. Tu su i istorijsko geografska radionica i druge zabavno-sportske i edukativne aktivnosti.

Posjeta članova Udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama, planirana je za petak (prvi avgust) a izleti u Rudo i Višegrad, planirani su za drugi avgust.

Prva grupa u kampu ostaje do trećeg avgusta.

SAMSUNG CAMERA PICTURES