Sanacija područne škole u Oskoruši

skola oskorusa

Realizacija kapitalnih investicija na području opštine Rudo za 2014. godinu je uveliko u toku. Među ovim investicijama je i rekonstrukcija zgrade područne škole „Boško Buha“ Štrpci u Oskoruši, napravljene davne 1930 godine.

Nakon provedenog konkurentskog postupka javne nabavke, za najpovoljnijeg izvođača radova na „sanaciji i rekonstrukciji Osnovne škole „Boško Buha“ – područna škola Oskoruša i rekonstrukciji krova zgrade MZ Štrpci“, izabrano je preduzeće K. P. „Usluga“ a. d. Rudo.

Prema izjavi direktora ovog preduzeća, Slobodana Mikovića, dana 15. 06. 2014. godine počeli su radovi na zamjeni podova, krova, stolarije, izradi novog sanitarnog čvora i fasade, čija je ukupna vrijednost 40. 991, 90 KM. Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

Tehnički nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, vrši Predrag Blagojević, spec. str. ing. građevine.

skola oskorusa1

strpci