Spomen obilježje majoru Vasiliju Lukoviću

163

Stogodišnjicu Prvog svetskog rata, opštine Čajetina, Rudo i Priboj obilježiće podizanjem spomen-obeležja izginulim srpskim vojnicima, na Cigli 21/ 22. avgusta 1914. Na prostorima ovih opština vođeno je više borbi tokom 1914. Najkrvavije su bile na Crnom vrhu i Cigli.

Spomen obilježje biće podignuto u rubnom dijelu opštine Čajetina (prema Republici Srpskoj), u mjestu Cigla na lokaciji Bijela glava, gdje je predvodeći svoj bataljon, hrabro poginuo major Vasilije Luković. U ovim borbama, u odbrani Srbije od austrougarskog osvajača, za samo dva dana, uz majora Lukovića poginulo je 36,a ranjen 71 vojnik, uglavnom iz 4. kadrovskog puka Limskog odreda.

Aktivnosti na izgradnji spomen obilježja Cigla vodi Organizacioni odbor , čiji su članovi: Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, predsednik OO; Članovi: Rato Rajak, gradonačelnik opštine Rudo; Lazar Rvović, predsednik opštine Priboj; Bojana Božanić,narodni poslanik; Arsen Đurić, direktor TO Zlatibor; Miloje Rajović, pred. skup. opštine Čajetina; Krsto Janjušević, potpredsednik opštine Priboj; Velibor Ćirović, pred. skup. opštine Rudo; dr Ilija Misalović, naučni saradnik; Bosa Rosić, muz. Savetnik – etnolog u penziji; Radivoje Papić, muz. Savetnik – prof. istorije; Savo Derikonjić, direktor muzeja Priboj; Vladimir Mitrović, vajar i slikar; Snežana Đenić, direktor biblioteke Čajetina; Ljubomir Mitrović i Milojko Vesović.   

Počasni članovi Organizacionog odbora: Radoljub Ćosić, sveštenik u penziji; Miroljub Luković, potomak majora Vasilija Lukovića, poginulog na Cigli; Milosav Đenić, profesor istorije;

Članovi Inicijativnog i Organizacionog odbora: Vukomir Božanić, Đorđe Andžić i Milanko Bujić.

Prema rječima Velibora Ćirovića, predsjednika SO-Rudo i člana Organizacionog odbora, u sklopu izgradnje spomen obilježja je i izgradnja pristupnog puta Andžići – Cigla, u dužini od oko 15 kilometara. Opštine Rudo i Priboj rade put do granice sa opštinom Čajetina a veći dio puta radi lokalna vlast opštine Čajetina, na svojoj teritoriji. Radovi nasipanja i valjanja puta se privode kraju kao i radovi na izgradnji spomen obilježja, dovođenja vode, uređenja platoa i sl.