Grafiti dobrodošlice u Rudom

Na inicijativu omladinske organizacije „Omladinski centar„ Rudo, u gradu Rudom se realizuje projekat „Iscrtavanje grafita“. Projekat je finansiran sredstvima opštinskog budžeta a cilj mu je uljepšati grad, odnosno dekorisati bezlični betonski zid ali i podstaći kreativnost kod mladih ljudi.

Planirano je da se uradi ukupno pet grafita sa propisanim sadržajem. Grafiti dobrodošlice u Rudo, već su iscrtani na potpornom zidu,na ulazu u grad iz pravca Višegrada. Osim ovog, uradiće se grafički prikaz spomenika Prvoj proleterskoj brigadi, grb opštine, stilizovan natpis „Rudo“ i simbolično predstavljen pejzaž sa rijekom Lim i okolnim planinama.

Zahtjev investitora je da se ne smiju koristiti simboli i natpisi uvredljivog ili diskriminatorskog karaktera, kao ni boje fluoroscentnog odsjaja, koje bi mogle uticati na bezbjedno odvijanje saobraćaja na pripadajućoj saobraćajnici.

grafiti u rudom