Посао за два приправника…

posao_3

По пројекту „Први посао“, који реализује ЈУ Завод за запошљавање РС, планирано је запошљавање 374 приправника са ВСС.

Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање РС, на сједници одржаној дана 24.07.2014.године, донио је коначну одлуку о одобравању средстава послодавцима, а списак послодаваца је објављен на интернет страници Завода. По наведеној одлуци, одобрена су средства за суфинансирање зараде за само два приправника, са подручја општине Рудо. Приправници ће бити запослени, на годину дана, у Удружењу за помоћ лицима са посебним потребама „Нада“ Рудо и ДОО „С-Продукт“ Увац-Рудо. Њихове зараде ће суфинансирати Завод за запошљавање РС, у износу од 70% и послодавци, у износу од 30% плате.

Иначе, по наведеном пројекту, конкурисало је десет послодаваца са подручја општине Рудо и то: ЈУ Центар за социјални рад Рудо, ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо, КП „Услуга“ Рудо, ЦКПД  „Просвјета“ Рудо, Пољопривредна задруга Увац-Рудо, ЈУ за туризам и спорт Рудо, ДОО „Сила“ Рудо, НВО „Луна“ Рудо и два наведена послодавца, којима су одобрена средства за запошљавање приправника.