Posao za dva pripravnika…

posao_3

Po projektu „Prvi posao“, koji realizuje JU Zavod za zapošljavanje RS, planirano je zapošljavanje 374 pripravnika sa VSS.

Upravni odbor JU Zavod za zapošljavanje RS, na sjednici održanoj dana 24.07.2014.godine, donio je konačnu odluku o odobravanju sredstava poslodavcima, a spisak poslodavaca je objavljen na internet stranici Zavoda. Po navedenoj odluci, odobrena su sredstva za sufinansiranje zarade za samo dva pripravnika, sa područja opštine Rudo. Pripravnici će biti zaposleni, na godinu dana, u Udruženju za pomoć licima sa posebnim potrebama „Nada“ Rudo i DOO „S-Produkt“ Uvac-Rudo. Njihove zarade će sufinansirati Zavod za zapošljavanje RS, u iznosu od 70% i poslodavci, u iznosu od 30% plate.

Inače, po navedenom projektu, konkurisalo je deset poslodavaca sa područja opštine Rudo i to: JU Centar za socijalni rad Rudo, JZU Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo, KP „Usluga“ Rudo, CKPD  „Prosvjeta“ Rudo, Poljoprivredna zadruga Uvac-Rudo, JU za turizam i sport Rudo, DOO „Sila“ Rudo, NVO „Luna“ Rudo i dva navedena poslodavca, kojima su odobrena sredstva za zapošljavanje pripravnika.