Potpisan ugovor za nabavku sušare za voće

hladnjaca

U okviru projekta prekogranične saradnje Drina-Tara, dana 23.07.2014. godine u prostorijama PZ „Uvac- Rudo“, potpisan je Ugovor o dodjeli granta “Priprema za implementaciju pristupa zasnovanog na razvoju teritorije na Zapadnom Balkanu- druga faza“. Projekat je finansiran od strane Glavne kancelarije – sekretarijat stalne radne     grupe za regionalni razvoj u Jugoistočnoj Evropi- Skoplje(SWG).

Partneri u projektu „Slatki suvenir“ su preduzeća „Sirogojno company“ iz Sirogojna, Slatka kuća „Feniks“ iz Zlatibora i P.Z. „Uvac-Rudo“ p.o. Realizacijom projekta „Slatki suvenir“ obezbjediće se sušara za voće, ljekovito bilje i gljive za PZ „Uvac- Rudo“ u ukupnoj vrijednosti od 23.236,20 KM. SWG učestvuje sa 7. 616 eura.  Po riječima v.d. direktora zadruge, Nenada Ljubojevića, nakon sprovedenog postupka javne nabavke za najpovoljnijeg dobavljača izabrano je preduzeće „Zlatno polje“ d.o.o. Gračanica, a krajnji rok za dostavu i instalaciju sušare je 10.09.2014. godine.