Završeno asfaltiranje lokalnih puteva

put mokro 008

Realizacijom Programa kapitalnih investicija opštine Rudo, za 2014. godinu, završeni su radovi na asfaltiranju sledećih lokalnih puteva:

  •  Sokolovići – Paštan Brdo, u dužini 2000 m
  •  Setihovo – Ravno Setihovo, u dužini od 200 m
  • Staro Rudo – Zlatari, u dužini od 450 m
  • deonica od  regionalnog puta do Knjeginje, u dužini od 250 m i
  • prilazni put crkvi u Mokronozima, u dužini od 120 m.

Komisija za prijem radova je dana 01. 08. 2014. godine izvršila pregled izvedenih radova po Ugovoru broj 02-404-09/14 od 03.06.2014. godine. Komisija je konstatovala da su radovi izvršeni u potpunosti u skladu sa ugovorom .

Izvođač radova je bilo preduzeće AD”Romanija putevi”.

Vrijednost izvedenih radova, na asfaltiranju lokalnih puteva je 254. 740, 53 KM.

IMG_1112

IMG_1113