Šesnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE RUDO

Broj: 01 – 013 – 57/ 14.

Datum: 11. 09. 2014. god.

Na osnovu člana 21. i 64. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 3/ 13 i 5/ 14), zakazujem šesnaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Rudo koja će se održati dana 16. 09. 2014 godine (utorak) sa početkom u 10, 00 časova u maloj sali Doma kulture u Rudom i pozivam Vas da istoj prisustvujete.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa petnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Rudo,

2. Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01. 01.- 30. 06. 2014. godine,

3. Nacrt Rebalansa budžeta opštine Rudo za 2014. godinu,

4. Izvještaj o šestomjesečnom poslovanju korisnika budžetskih sredstava:

 • Javna ustanova Centar za socijalni rad Rudo,
 •  Javna ustanova Narodna biblioteka „Prosvjeta“ Rudo,
 •  Javna ustanova Centar za kulturno prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo,
 • Javna ustanova Teritorijalna vatrogasna jedinica Rudo,
 • Javna ustanova za turizam i sport Rudo,
 • Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo,
 • Javna ustanova Srednjoškolski centar Rudo,
 • Javno preduzeće Informativni centar Rudo,
 • Komunalno preduzeće „Usluga“ ad Rudo,
 • Opštinska boračka organizacija Rudo,
 • Opštinska organizacija Crvenog krsta Rudo,

5. Informacija o stanju saobraćaja i putnih komunikacija na teritoriji opštine Rudo,

6. Informacija o javnom redu i miru na teritoriji opštine Rudo,

7. Informacija o upisu učenika školskoj 2014/ 2015 godini,

8. Informacija o Planu rada šumskog gazdinstva „Panos“Višegrad za 2014. godinu i stanju šuma na teritoriji opštine Rudo,

9. Informacija o stanju u oblasti sporta, fizičke kulture, opšte kulturno-prosvjetne djelatnosti i informisanja na području      opštine Rudo,

10. Odluka o izmjeni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na teritoriji opštine Rudo,

11. Davanje Mišljenja za utvrđivanje opšteg interesa za izgradnju HE Mrsovo,

12. Davanje Mišljenja za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu „Varde“, opština    Rudo,

13. Odluka o izmjeni odluke o učestvovanju opštine Rudo na licitacijama u postupku namirenja potraživanja za nevraćene kredite za  podsticaj razvoja lokalne zajednice,

14. Zamjena člana Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Rudo,

15. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja,

Materijal po predloženom dnevnom redu se dostavlja odbornicima uz poziv na sjednicu, osim za tačku 8 koji je dostavljen odbornicima u materijalu za 14. redovnu sjednicu.

Molim odbornike da sjednici obavezno prisustvuju a eventalni izostanak na vrijeme najave.

 

PREDSJEDNIK

Skupštine opštine Rudo

Velibor Ćirović