Godišnja revizija dječijeg dodataka

U toku je postupak obnove dokumentacije za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Radi se o redovnoj godišnjoj obnovi (i provjeri) dokumentacije za ostvarivanje ovog prava.

Zahtjev za obnovu može se preuzeti u Centru za socjalni rad Rudo. Korisnici prava na dječiji dodatak dužni su, uz zahtjev, priložiti potrebnu dokumentaciju i sve to predati u Centar za socijalni rad, do 30. 09. 2014. godine.

Trenutno ovo pravo, pri Centru za socijalni rad Rudo, ostvaruje 178 korisnika.Pravo na dječiji dodatak, u skladu sa odredbama Zakona o dječijoj zaštiti,pripada drugom,trećem i četvrtom djetetu, dok se na prvo, peto i svako naredno, ne može ostvariti ovo pravo. Iznos dječijeg dodatka za drugo i četvrto djete je 35, 00 KM a za treće 70, 00 KM.Ovo pravo pripada djeci do navršenih 15 godina života. Za djecu korisnika materijalnog obezbjeđenja i djecu kategorisanu zbog smetnji u razvoju, iznos dječijeg dodatka je 90, 00 KM. Ova djeca su korisnici do 19-e godine života. Dalje mogu biti korisnici samo do kraja redovnog školovanja.