Italija – djeci sa posebnim potrebama

italijani

Predstavnici italijanskog nevladinog udruženja „Zajedno za Sarajevo“, iz Vićence (regija Veneto), juče su boravili u radnoj posjeti opštini Rudo i udruženju „Nada“ Napominjemo da ovo udruženje pruža pomoć udruženju „Nada“ od samog njegovog osnivanja.

Sa načelnikom opštine Rudo, Ratom Rajakom, razgovaralo se o aktivnostima na obezbjeđenju sredstava za rekonstrukciju zgrade obdaništa .

Po izjavi predstavnika ovog udruženja, dr. Sante Bresana, krenulo bi se sa aplikacijama prema Bankarskoj fondaciji, za prikupljanje potrebnih sredstava, u iznosu od 300 000, 00 KM. Opština Rudo, obezbjedila je projektnu dokumentaciju i učestvovala bi sa 25% svojih sredstava.

Rekonstrukcijom, u požaru uništenog objekta obdaništa, djeca sa posebnim potrebama, trajno bi rješila problem smještaja, koji je trenutno neadekvatan za njihove potrebe.

Radovi na rekonstrukciji trebalo bi da počnu u proljeće 2015. godine.

italijani 1