NATO štab u Rudom

Nato 1

U maloj sali Doma kulture „Prosvjeta“ Rudo, juče je održana prezentacija „Projekta bezbjedna zajednica“. Ovaj projekat provodi NATO štab Sarajevo i implementira se na cjeloj teritoriji BiH.

Cilj projekta, u koji je uključena 51 opština u BiH, je uspostavljanje bolje saradnje između lokalne i vojne policije kao i upoznavanje građana BiH sa ulogom, misijom i vizijom NATo-a na prostoru BiH.

Prezentaciji su prisustvovali, u ulozi domaćina – komandir Policijske stanice Rudo, Bojan Medović, zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo,brigadir Ole Asbjorn Fauske i šef Kancelarije vojne policije OSBiH ZŠ,major Esnaf Nuhović.

Prezentaciji je prisustvovao veliki broj Ruđana, naročito mladih, koji su pokazali posebno interesovanje u vezi pružanja pomoći inženjerskih jedinica NATO-a poplavljenom stanovništvu kao i nastradalim u požarima, koji su gašeni uz pomoć NATO helikoptera.

Nato