Opštine Rudo i Priboj realizovale zajednički projekat

Opština Rudo, u saradnji sa Turističkom organizacijom Priboj (Srbija), realizovala je projekat pod nazivom „Unapređenje turističke manifestacije Međunarodni limski biatlon Priboj – Rudo(Setihovo) – Regata za sve“, koji je finansiran iz fondova EU. Ukupna vrijednost projekta iznosi 320 000. 00 KM. Realizacija projekta trajala je 12 mjeseci i to u periodu od  10. 06. 2013. god do 10. 06. 2014. godine. U toku je izrada finalnog finansijskog i narativnog dijela izvještaja.

Sve projektne aktivnosti su uspješno realizovane u planiranom vremenskom okviru.

Neophodno je naglasiti da postoji veliko interesovanje mladih, sa područja opštine Rudo kao i susjednih opština, za iznajmljivanje rafting i biciklističke opreme.Cijena zakupa rafting čamca, sa pratećom opremom iznosi 80. 00 KM po danu. Zakup bicikla sa pratećom opremom (kacige,rukavice i dresovi) iznosi 1. 00 KM po danu ali se bicikl ne može zakupiti na period kraći od 5 dana. Bliže informacije zainteresovani mogu dobiti u Javnoj ustanovi za turizam i sport u Rudom, na telefone 058/ 711 – 155 i 058/ 711 – 751, gdje mogu i iznajmiti navedenu opremu.