Sanirano oštećenje puta Mioče-Mokronozi

 

saniranje puta1

Lokalni put Mioče-Mokronozi, saniranjem klizišta u mjestu Nikitovići, ovih dana osposobljen je za saobraćaj. Naime, saobraćaj na pomenutoj dionici bio je obustavljen od 18. 08. 2014. godine, kada je usled pojave klizišta došlo do velikog oštećenja kolovoza. Poslije mjesec dana obustave saobraćaja, ova deonica je sada prohodna. Sanaciju je finansirala opština Rudo a radove je izvršilo preduzeće d. o. o.“Sila“.

sanirranje -Mokronozi