Исплаћене накнаде штета

       saniranje puta1

У Буџету општине Рудо за 2014. годину, на име накнаде евентуалних штета (услед елементарних непогода, штета причињених од ловостајем незаштићене дивљачи и паса луталица), планиран је износ од 54. 200, 00 КМ.

Према изјави начелника Одјељења за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, Драгише Драгитиновића, у периоду од 01. 01. 2014. године до 30. 09. 2014. године овом одјељењу је укупно поднесено 208 захтјева, за процјену и надокнаду штете. Од тога 169 захтјева односило се на штете проузоковане олујним невременом, које је погодило општину Рудо, дана 25. 06. 2014. године.

Комисија за процјену штете ивршила је увиђај и процјену настале штете, а због неиспуњености услова из одлуке одбачена су 33 захтјева.

На име дјелимичне накнаде штете, коју је проузроковало олујно невријеме, исплаћено је 27. 399, 00 КМ, а за остале штете 2. 170, 00 КМ.

За санацију објеката Основне школе „Рудо“, Средњошколског центра и Дома здравља „Др. Стојана и Љубица“, настрадалих у олујном невремену, општина Рудо је издвојила 50. 340, 32 КМ.

nevrijeme