Isplaćene naknade šteta

       saniranje puta1

U Budžetu opštine Rudo za 2014. godinu, na ime naknade eventualnih šteta (usled elementarnih nepogoda, šteta pričinjenih od lovostajem nezaštićene divljači i pasa lutalica), planiran je iznos od 54. 200, 00 KM.

Prema izjavi načelnika Odjeljenja za privredu, finasije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, Dragiše Dragitinovića, u periodu od 01. 01. 2014. godine do 30. 09. 2014. godine ovom odjeljenju je ukupno podneseno 208 zahtjeva, za procjenu i nadoknadu štete. Od toga 169 zahtjeva odnosilo se na štete prouzokovane olujnim nevremenom, koje je pogodilo opštinu Rudo, dana 25. 06. 2014. godine.

Komisija za procjenu štete ivršila je uviđaj i procjenu nastale štete, a zbog neispunjenosti uslova iz odluke odbačena su 33 zahtjeva.

Na ime djelimične naknade štete, koju je prouzrokovalo olujno nevrijeme, isplaćeno je 27. 399, 00 KM, a za ostale štete 2. 170, 00 KM.

Za sanaciju objekata Osnovne škole „Rudo“, Srednjoškolskog centra i Doma zdravlja „Dr. Stojana i Ljubica“, nastradalih u olujnom nevremenu, opština Rudo je izdvojila 50. 340, 32 KM.

nevrijeme