Obavještenje

Opštinska uprava Rudo

Odjeljenje za opštu upravu

i društvene djelatnosti

 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se korisnici porodične invalidnine, čija djeca su na školovanju, da su u obavezi dostaviti potvrde o upisu djece na redovno školovanje, u školskoj 2014/ 15 godini, Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti Rudo.

Rok za dostavu potvrda o školovanju je 25. septembar za srednju školu i 24. oktobar 2014. godine za upis na fakultete, u protivnom, obustaviće se isplata invalidnine, za navedenu kategoriju korisnika.

Ujedno obavještavamo da, u skladu sa Odlukom o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, djeca ratnog vojnog invalida od prve do šeste kategorije i djeca poginulog borca, imaju pravo na pomoć u nabavci udžbenika i troškova prevoza za navedenu školsku godinu, zbog čega je potrebno podnijeti zahtjev.

 

Odjeljenje za opštu upravu

- načelnik Odjeljenja –