Prvi oktobar – „Dan starih lica“

Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 14. 12. 1990. godine, usvojila je Rezoluciju, kojom se ustanovljava Međunarodni dan starijih osoba. Od 1991. godine, prvi oktobar – svake godine obilježava se kao Međunarodni dan starijih lica.

Stari predstvaljaju grupu stanovništva, kojoj je potrebno obezbjediti posebnu zaštitu ali i mogućnost aktivne uloge u životu i društvu.

Potrebna im je posebna briga društva u stvaranju dobrih, materijalnih i stambenih uslova, zdravstvene i socijalne zaštite.

Propisima koji regulišu oblast socijalne zaštite definisana su prava starih lica i to: novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, usluge u kući, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, zdravstveno osiguranje i ostale usluge socijalnog i drugog stručnog rada.

Posredstvom JU Centar za socijalni rad, nastoji se pružiti adekvatna pomoć i podrška starim licima, kroz Zakonom regulisane oblike pomoći i u skladu sa materijaalnim mogućnostima i nastoje se pružiti kvalitetne mjere i usluge, u obimu neophodnom da obezbjede starima da ostanu u vlastitim zajednicama i žive što je moguće duže.

Pored zadovoljenja materijalnih i zdravstvenih potreba starih, neophodno je i zadovoljenje ostali potreba kao što su potreba za druženjem, ljubavlju, poštovanjem, za šta mlađi nemaju dovoljno vremena pa je materijalno stanje u drugom planu, u odnosu na usamljenost i izolovanost.

Kroz oblik zaštite kao što je pomoć i njega u kući, pruža se pomoć starim licima u pogledu zadovoljavanja osnovnih potreba, nabavka i spremanje hrane, liječenja, održavanje higijene i druženja.

Po riječima Slavice Stašević, direktora JU „Centar za socijalni rad Rudo“, radnici ovog centra redovno vrše obilazak starih lica a posebno samohranih i smještenih u kolektivni boravak.

Tako su, juče – na dan posvećen starim licima,učinili posjetu starim licima u kolektivnom boravku i uručili im skromne poklone.