Društvena odgovornost na djelu

3

Dana 29. 10. 2014. godine, dnevno zbrinjavanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju Centra za socijalni rad Rudo, posjetio je g-Goran Vasilić, generalni menadžer firme ERS Male hidroelektrane. Ovom prilikom firma ERS, za potrebe štićenika Centra, donirala  je zimske gume za kombi, usisivač, sintisajzer i didaktički materijal, unapređujući time rad Centra u pogledu bolje sigurnosti djece, higijene i bogatijeg edukativnog sadržaja.

Ovim gestom firma ERS pokazala je da je jedna od rijetkih firmi u BiH koje se mogu pohvaliti visokim nivom društvene odgovornosti i da kao takva može biti pozitivan primjer drugim firmama.

Pored predstavnika firme ERS, ovoj posjeti je prisistvovao i Načelnik opštine Rudo g-Rato Rajak i zamjenik načelnika g-Mitar  Vidaković. Nadamo se da će se ovakve posjete, koje imaju pored društveno korisnog i humanitarni karakter, biti nastavljene i u budućnosti i da će privatni sektor pružati veći doprinos širenju inkluzivne kulture u zajednici i pomoći djeci i mladima sa smetnjama u razvoju da se što kvalitetnije uključe u zajednicu.

4